Slide background

ТАНЫ ИТГЭМЖЛЭГДСЭН САНХҮҮГИЙН ТҮНШ

Үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа ил тод, нээлттэй, шударга зарчмаар үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн нь манай байгууллагын амжилтын нэгэн илрэл нь юм. Тийм ч учраас бүхий л үйл ажиллагаандаа тус зарчмыг баримтлан ажиллах нь бидний харилцагчдынхаа өмнө хүлээсэн үүрэг мөн хэмээн үздэг.

Манай ББСБ нь 2015 оны 3-р сард санхүүгийн бүх төрлийн үйлчилгээ тэр дундаа зээлийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор байгуулагдсан. Бид дараах төрлийн зээлийн үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүнд: Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан бизнесийн зээл, автомашины барьцаат зээл, жижиг дунд бизнесийг (ЖДБ) дэмжих зээл, цалингийн зээл, бичил зээл болон хэрэглээний зээл. Үүнээс гадна бид Интерконсалтинг Групп ХХК-тай хамтран менежмент, хөрөнгө оруулалт, судалгаа шинжилгээ болон хөгжлийн хамтын ажиллагаа гэх мэт бизнесийн зөвлөх үйлчилгээг харилцагчиддаа хүргэдэг. “КредиТек Фаунд” нь 2015 онд Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны ББСБ-ын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг аван үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн билээ. Өнөөгийн байдлаар бид 25 аж ахуй нэгж, хувь хүмүүст ойролцоогоор 400 сая гаран төгрөгний зээл олгож хамтран ажиллаад байгаа бөгөөд хурдан шуурхай, найдвартай үйлчилгээгээрээ харилцагчиддаа өндрөөр үнэлэгдэж, сэтгэл ханамжийг бий болгон ажиллаж байна. Манай менежментийн баг хамт олонтой маш урт хугацааны үнэнч харилцаатай байсаар ирсэн итгэлтэй харилцагчид нь бидний хамгийн том давуу тал билээ. 

Зээлийн мэдээлэл

ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ БАРЬЦААЛСАН БИЗНЕСИЙН ЗЭЭЛ

дээд хэмжээ 20.000.000₮
 • Хугацаа: 12 сар
 • Барьцаа: Орон сууц
 • Дээд хүү: 5.0%
 • Доод хүү: 4.0%
Дэлгэрэнгүй

АВТОМАШИНЫ БАРЬЦААТ ЗЭЭЛ

дээд хэмжээ 25.000.000₮
 • Хугацаа: 12 сар
 • Чөлөөтэй зориулалт
 • Дээд хүү: 6.0%
 • Доод хүү: 4.5%
Дэлгэрэнгүй

ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ЗЭЭЛ

дээд хэмжээ 100.000.000₮
 • Хугацаа:  24 сар
 • Чөлөөтэй зарцуулалт
 • Max: 4.5%
 • Min: 3.5%
Дэлгэрэнгүй

ЦАЛИНГИЙН ЗЭЭЛ

дээд хэмжээ 6 сарын цалин
 • хугацаа: 12 сар
 • Чөлөөтэй зарцуулалт
 • дээд хүү: 3.5%
 • доод хүү: 2.5%
Дэлгэрэнгүй

Хамтрагчид